Operation

Ingreppet görs på thorax-operation. En representant från företaget är närvarande.

Implantationen görs i lokalbedövning med kort sövning i slutet av ingreppet om ingen kontraindikation föreligger. Man inducerar då ett kammarflimmer och testar dosans förmåga att defibrillera detta. Det behövs minimum 10 J marginal för att acceptera elektrodläget för defibrillering.

Uppföljning

Pat som har ICD går på regelbundna kontroller på ICD-mottagningen. Vi har inga väntetider och kan alltid erbjuda extra besök vid behov. Patienterna kontrolleras var 3-6 månad.

Det är lätt att nå en ICD-sköterska via en direkt telefon som är kopplad till sökare.

Vi har en kurator som är knuten till mottagningen. Inom kort kommer vi att kunna fånga upp alla ICD-patienter som är i behov av komplext omhändertagande för ångest och depression.


Sidan granskades den 11 januari 2011

Innehållsansvarig: Bozena Ostrowska

Publicerad av Anita Pettersson

Relaterad information