ICD-verksamhet

ICD (implanterbar defibrillator cardiovertor) opereras in på patienter med hög risk för ventrikulära arytmier inklusive plötslig hjärtdöd. Indikationerna för ICD vidgas varje år. År 2006 var implantationsfrekvensen i Sverige c:a 54 ICD/miljon invånare. Implantationsfrekvensen på USÖ låg på samma nivå.

Integrerat omhändertagande

Vi har ett integrerat omhändertagande av ICD-patienterna. ICD-mottagningen sköter kontroller av drygt 150 patienter från regionen samt Värmland. Kontrollerna sker var 3-6 månad. Det är 4 läkare, 2 sköterskor och 1 kurator som sköter mottagningen. ICD-sköterska har en sökare och är lätt att nå via telefon.

Vi erbjuder gemensamma kvällsmöten i samarbete med Hjärt- och lungsjukas förening.


Sidan granskades den 18 juni 2013

Innehållsansvarig: Stella Cizinsky

Publicerad av Lenore Haugland

Kontakta oss

Tel: 019-602 10 00

Peter Lindell