Arytmidiagnoser som kan bli föremål för ablation

Kardiologiska kliniken utreder och behandlar de flesta former av störningar i hjärtats elektriska aktivitet. Vår verksamhet erbjuder detta för regionen och även nationellt.

Sedan 2002 finns en specialistenhet inom kliniken med särskilt ansvar för den invasiva elektrofysiologin och ablationsverksamheten inom arytmisektionen.

Vissa typer av hjärtrusningar lämpar sig mycket väl för ablation. Ablation innebär att det område i hjärtmuskeln som orsakar arytmin isoleras elektriskt genom ett lokaliserat ärr som skapas med värme (radiofrekvensablation, RF-ablation)  eller kyla (kryoablation). Katetrar förs upp till hjärtat via vena femoralis. Ingreppet tar ca 2-3 timmar och kräver oftast bara en dag på sjukhus.

Exempel på arytmier /rytmstörningar som behandlas med ablation är:

-          Preexitation

-          AV-nodal reentrytachycardi

-          Förmaksfladder

-          Förmaksflimmer

-          Vissa typer av kammararytmier

En ökande verksamhet är behandling av förmaksflimmer med ablation. Här krävs oftare ett större ingrepp som tar lite längre tid, och patienterna får i regel ligga kvar till dagen efter ingreppet. Enstaka ingrepp behöver göras med mildare narkos för rogivande effekt och viss smärtstillning.

Vi har även ett gott samarbete med thoraxkliniken för att kunna erbjuda patienter olika typer av behandling för sitt förmaksflimmer. På kliniken gör vi ca 300 kateterablationer/år, och verksamheten är i ökande.


Sidan granskades den 18 juni 2013

Innehållsansvarig: Stella Cizinsky

Publicerad av Lenore Haugland