Screening av bukaorta

I avsikt att upptäcka kroppspulsåderbråck och insätta förebyggande operativ behandling erbjuder man internationellt och vid alla svenska landsting ultraljudsundersökning av kroppspulsådern. Studier  har visat att en sådan systematisk undersökning av ”friska” personer ger avsedd effekt då man undersöker män från 65 år, men inte motsvarande vinst hos kvinnor. Dessutom har man konstaterat att förekomsten av sjukdomen är i minskande.

I Örebro startades screening av bukaorta 2009 där män födda 1939, dvs. då 70 år gamla, erbjöds ultraljudsundersökning vid Fysiologiska Kliniken via kallelse. Därefter har motsvarande kallelse utgått till män mellan 70 och 65år med 2 årskullar per år.

Personer som vid ultraljudsundersökning har en vidgning av kroppspulsådern eller bäckenpulsådrorna kallas till ett besök vid kärlkirurgiska mottagningen för information, ev. förebyggande läkemedelsförskrivning och ansluts till ett uppföljningsprogram. De flesta kallas även till ett besök vid ” Kärlhälsan” för ytterligare värdering av riskfaktorer vid hjärt-kärlsjukdom.

I Örebro har sedan 2009 årligen undersökts 1600-2600 män, ca. 300 av dessa har kopplats till vårt uppföljningsprogram och ca 30 har haft så stor vidgning av kärlen att de erbjudits operation.

Fynden vid screening i Örebro är i överenstämmelse med vad man funnit i Sverige och internationellt. Exempelvis hade män födda 1939 kroppspulsåderbråck i 4.8 % medan motsvarande andel födda 1944 var 1.8 %.  


Sidan granskades den 28 april 2020

Innehållsansvarig: Tal Hörer

Publicerad av Åsa Toftegaard