Aortacentrum på USÖ

Aortacentrum på USÖ är ett formaliserat, integrerat multidisciplinärt samarbete mellan kärlkirurger, thoraxkirurger och specialintresserade kardiologer. Förutom den rent kirurgiska verksamhet som sker integrerat med kärl- och thoraxkirurger finns en kardiologisk/medicinsk aortamottagning vilken sköts av kardiolog med särskilt intresse och kunskap kring aortasjukdomar. I samarbetet ingår bl a veckovisa gemensamma ronder med närvarande kardiolog, kärlkirurg och thoraxkirurg. Ronderna erbjuder ett regelbundet forum för bred diskussion om konkret handläggning av specifika fall, avrapportering av genomförda åtgärder och vid behov avstämningar kring policy och rutiner.

Bildandet av Aortacentrum i januari 2013 skedde för att ytterligare strukturera ett sedan tidigare pågående samarbete mellan olika medicinska discipliner inom Kärl-Thoraxkliniken och Kardiologkliniken. Vi är övertygade om att det kommer att förbättra handläggningen av patienter med komplicerade aortasjukdomar.


Sidan granskades den 18 juni 2013

Publicerad av Lenore Haugland