EVAR/TEVAR

 

Aortaaneurysm orsakas fr.a. av atheroscleros, samt i sällsynta fall av vissa inflammationer och bindvävssjukdomar. Förekomsten av bukaortaaneurysm i befolkningen uppskattas till 1-2% och är i avtagande, troligen tack vare minskande tobaksbruk och bättre medicinsk behandling. Aneurysmsjukdomen är vanligare vid hög ålder och manligt kön. Behandling av aortaaneurysm syftar till att förebygga en livshotande ruptur, eller åtgärda denna om så skett.

Operation av aortaaneurysm har innan 2000-talet huvudsakligen skett med traditionell öppen kirurgisk teknik där aorta avstänges, öppnas och man syr in en kärlprotes över det sjuka kärlavsnittet. Under senare delen av 2000-talet har alternativ till den öppna kirurgiska tekniken utvecklats. Denna s.k. endovaskulära behandling är nu lika vanlig vid svenska sjukhus som traditionell förebyggande öppen kirurgi vid bukaortaaneurysm. Vår enhet vid USÖ har drivit utvecklingen till att nästan all förebyggande (och även akut) behandling av bukaortaaneurysm utförs med denna teknik.

Vid endovaskulär behandling av bukaortaaneurysm, EVAR ( endovascular aortic repair),  punkteras femoralis och ibland radialisartärerna. Under röntgengenomlysning införs, placeras och utlöses inre kärlproteser på avsedd plats. Tekniken är likartad vid behandling av aneurysm i bröstkorgsdelen av aorta (TEVAR – thoracic endovascular aortic repair), men stundtals krävs ytterligare avancerade metoder för att tillse cirkulation till övre kroppsdelens och hjärnans kärl.

Både EVAR och TEVAR utförs på vår operationsavdelning och är resultat av ett omfattande team-arbete mellan kärlkirurgi, anestesi, fysiologi, röntgen och ibland hjärtkirurgi och kardiologi.

Endovaskulär bukaortaoperation har i studier visat sig minska blodförlust, 30-dagars mortalitet och ge kortare sjukhusvistelse. Samtidigt finns behov av kompletterande åtgärder i 10-15% av fallen varför man rekommenderar årliga röntgenkontroller. Operationen utförs vanligen i narkos men går att genomföra enbart i lokalbedövning. Vårdtiden brukar inskränka sig till 2-4 dagar i okomplicerade fall. Uppföljning sker med återbesök och skiktröntgen vid 1 månad och 1 år, därefter årlig kontroll och avslutas efter 10 år för patienter opererade med EVAR. Efter TEVAR kontrolleras patienterna årligen med skiktröntgen i 10år.

Vid USÖ utförs årligen cirka 60 EVAR- och TEVAR-operationer på patienter från regionen och efter remiss från andra landsting.


Sidan granskades den 24 mars 2020

Innehållsansvarig: Tal Hörer

Publicerad av Åsa Toftegaard