Remittera till Aortacentrum för bedömning

Vilka patienter kan vara aktuella?

  1. Nyupptäckt eller känt aortaaneurysm/ektasi med diameter på 4,0 cm eller mer i aorta ascendens/arcus eller ca 5,0 cm i aorta descendens.
  2. Hereditet för aortaaneurysm eller aortadissektion (särskilt hos förstagrads släktingar!)
  3. Känd eller misstänkt bindvävs-sjukdom (t ex Marfan, Loeys-Dietz, Ehlers-Dahnlos, Turners syndrom)
  4. Patienter som tidigare opererats för t. ex. aortaaneurysm, dissektion, aortacoarctation och där man är osäker om behov av uppföljande kontroller (Det finns ett antal patienter som släppts från kontroller efter tidigare intervention, då riktlinjer saknades för uppföljning. Det är önskvärt att dessa patienter får bedömas individuellt och beslut tas om behov av uppföljning. )

Vilka utredningar behöver göras innan remiss?

Egentligen inga, vi genomför all nödvändig utredning. DT thorax och buk med kontrast görs dock i flertalet av dessa fall som en första screening av hela aorta (om man accidentellt fått misstanke aneurysm någonstans på t ex slätröntgen eller ultraljud av hjärta eller buk) och det sparar tid om detta görs innan remiss. Hjärteko med frågeställning aortaklaffvitium behövs på alla fall av ascendensaneurysm.

Information om patientens allmäntillstånd och övriga sjukdomar särskilt avseende njurfunktion och kardiopulmonellt status är av stort värde, eftersom det ofta rör äldre patienter och där indikation för kirurgi (och därmed för ytterligare utredning) alltid vägs mot eventuella operationsrisker.

Till vem remitterar jag?

Remiss ställs till: Vb läkare, Aortacentrum, Kärl-Thoraxkliniken, USÖ, 701 85 Örebro.

Vi ser till internt att remissen initialt hamnar hos rätt person. Alla, utom de allra mest enkla fallen, bedöms sedan multiprofessionellt av thoraxkirurg, kärlkirurg och kardiolog.

Akuta frågeställningar, dissektioner, rupturer?

Akuta frågor handläggs snabbast av primärjour thoraxkirurgi, eller kärlkirurgjour som nås via USÖs växel 019-602 10 00


Sidan granskades den 18 juni 2013

Innehållsansvarig: Örjan Friberg

Publicerad av Lenore Haugland

Kontakt

Remiss ställs till:

Vb läkare, Aortacentrum,
Kärl-Thoraxkliniken, USÖ,
701 85 Örebro

Akuta frågeställningar, dissektioner, rupturer

Primärjour thoraxkirurgi, eller kärlkirurgjour via USÖs växel 019-602 10 00