Perifer ischemi

PAD ( periferial artery disease)  orsakas av atheroscleros där det utvecklas förträngningar och stopp i blodflödet i benartärerna. Avgörande för symtomutvecklingen är över vilken tid förändringarna sker – om kroppen har möjlighet och tid att kompensera cirkulationsinskränkningen genom nybildning av blodkärl till vävnaderna. Man kan indela symtomen i

-           Kritisk ischemi som utmärks av vilosmärta, domningar, missfärgning och sår

-          Claudicatio intermittens: ansträngningssmärta utan andra symtom eller tecken.

Claudicatio är vanligt och förekommer hos ca 10 % av befolkningen över 70år.

Spontan förbättring är vanligt och kan ses hos 70-80 % av patienterna. Behandlingen utgörs av rökstopp, medicinsk behandling av hjärtsjukdom, blodtryck, diabetes och kolesterolvärden samt gångträning. Endast 5-10% av patienter med claudicatio utvecklar kritisk ischemi.

Behandling är i huvudsak nödvändig vid kritisk cirkulationsstörning, men kan också vara aktuell vid claudicatio, och innefattar endovaskulär kateterburen teknik med PTA (ballongvidgning), stent eller andra kompletterande metoder samt öppen kirurgi med TEA och/eller bypass. Behandlingen sker antingen i lokalbedövning på vår angiografiavdelning på röntgen eller i lokalbedövning eller narkos på operationsavdelningen.  Vid mindre omfattande åtgärder behöver man inte bli inlagd, vid mer omfattande åtgärder blir patienten inlagd på avd 53 under någon eller några dagar.

Valet av behandling är individuell och avgörs av graden av förändringar och vilka förutsättningar som finns att åstadkomma ett förbättrat blodflöde.


Sidan granskades den 24 mars 2020

Innehållsansvarig: Tal Hörer

Publicerad av Åsa Toftegaard