Venös kirurgi

VENÖST CENTRUM

Hit koncentreras länets all verksamhet för utredning, bedömning och åtgärd av åderbråck. Genom att samla all kompetens kring åderbråck på en plats kan vi erbjuda våra patienter en effektiv och jämlik vård.

Remiss skickas till oss via RoS (medicinsk enhet: Kärlthoraxkliniken USÖ, vårdenhet: Kärlthorax Venöst centrum KGA), även distriktssköterskor kan remittera patienter till oss med bensår. 

Vi behandlar patienter med åderbråck som orsakat bensår, hudförändringar, ytliga blodproppar, blödningar eller de som har uttalade besvär som påverkar livskvalitet och arbetsförmåga.

Vi använder flera olika behandlingsmetoder och skräddarsyr behandlingen individuellt för varje patient.

Bemanning och organisation

Venöst centrum organiseras under Område närsjukvård väster och det medicinska ansvaret ligger under Område Kärl, thorax och diagnostik på USÖ.

På venöst centrum arbetar personalen i team och här möter du kärlkirurger, allmänkirurger, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinsk vårdadministratör, studenter samt kollegor under utbildning.


Sidan granskades den 30 januari 2020

Innehållsansvarig: Lena Blomgren

Publicerad av Åsa Toftegaard