Undersökning med PET/CTUndersökning med PET/CT

Positronemissionstomografi (PET) kombinerad med datortomografi (CT) är en kraftfull metod för diagnostik av flera sjukdomstillstånd. För närvarande utför vi PET/CT-undersökningar främst för diagnostik, stadieindelning och en behandlingskontroll av de flesta maligna tumörsjukdomar. Dessutom kan PET/CT användas för diagnostik av en del infektioner och inflammationer.

Med PET/CT får man information om både struktur och funktion i det undersöktaområdet. Normalt undersöks hals, thorax och buk i en standardundersökning. CT-delen kan utföras antingen som en lågdosundersökning utan kontrastmedel, eller som en fullständig CT-undersökning med intravenöst kontrastmedel. Den motsvarar i så fall helt en ”vanlig” CT-undersökning, och sådan behöver alltså inte beställas separat.

Radiofarmaka

För närvarande används FDG, ett radioaktivt spårämne som liknar socker och tillfälligt tas upp i kroppens olika organ.

Metodik

Vid ankomst tas ett blodsockerprov, varefter patienten får en infart i armen. Efter ca 30 minuter injiceras det radioaktiva spårämnet intravenöst. Patienten får sedan vila ca en timme medan aktiviteten fördelas i kroppen. Bildtagningen tar sedan ca 30 minuter. Under bildtagningen får patienten ligga stilla på en undersökningsbrits. Om röntgenkontrastmedel ska ges sker detta i omedelbar anslutning till bildtagningen, och kan ge en lätt värmekänsla i kroppen.

Risker

Det sker inga överkänslighetsreaktioner av det radioaktiva spårämnet. Om röntgenkontrastmedel ges gäller samma försiktighetsprinciper angående njurfunktion och överkänslighetsreaktioner som vid övriga CT-undersökningar. Stråldosen från en PET/CT-undersökning är ungefär den dubbla mot en CT-undersökning. 


PET-bild över buken med
upptag av radioaktiv substans
på tre ställen. (tre tumörer?)
Datortomografi (CT) med
sjuklig förändring i levern
bakre del, ett mörkt område
till vänster i bildens nedre del.
(en tumör?)

  
 
 
PET/CT-bild där man kan se
att två av de tre upptagen är
belägna i levern och det tredje
ligger i vänster njure vilket är
normalt. ( facit = två levertumörer)


Docent, överläkare
Håkan Geijer

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Håkan Geijer

Publicerad av Ulrika Friberg