Kapselendoskopi

Metoder

Kapselendoskopi är en diagnostisk undersökning där man med hjälp av en liten kameraförsedd kapsel mätandes 11x26 mm (vikt <4 g) undersöker tunntarmens slemhinna. Under passagen tar kapseln två bilder per sekund. Passagetiden varierar från ca 2 tim till i allmänhet 6-8 timmar. Bilderna sänds till en mottagare som är fäst vid patientens midja och överförs sedan till en datorenhet där bilderna granskas.
Kapselendoskopi utförs ej på gravida kvinnor.

Indikationer och behandling

Oklar gastrointestinal blödning där gastro- och koloskopi ej kunnat påvisa någon blödningskälla. Oförklarliga symtom hos patient med känd Mb Crohn där utredning varit negativ. Kliniskt misstänkt Crohns sjukdom trots normal MR eller CT tunntarm. Tumördiagnostik.

Väntetider

Väntetiden är 2-4 veckor. Om behov föreligger så kan vi erbjuda en mycket snar tid, allmänhet inom ett eller enstaka dygn, kontakta oss därvid på 019-602 18 79. Svar på undersökningsresultatet erhålles oftast inom 1-2 veckor.

Rutiner

Patienten bör vara på endoskopimottagningen 07.00 undersökningsdagen fastande sedan kl. 22.00 dagen innan.

Insulinbehandlade diabetiker får ordination på insulindosen undersökningens morgon av ordinarie läkare.

Dagen innan intas endast flytande kost efter kl 12.00. På kvällen ska patienten dricka 1 liter Laxabon. 1 timme innan undersökningen intas tablett Erymax 250 mg (för att öka peristaltiken). Tabletten skickas tillsammans med patientinformationen.

Patientinformation

Patientinformation skickas med patientkallelsen.     


Sidan granskades den 30 mars 2011

Innehållsansvarig: Jonas Halfvarsson

Publicerad av Anita Pettersson

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig

Nils Nyhlin
Tel 019-602 23 61

Relaterade länkar