Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder cancer i urinblåsan och övre urinvägarna enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna på webbsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Välgrundad misstanke då något av följande föreligger (remiss samma dag)

 • Makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer

   - äldre än 40 år,
   - yngre än 40 år med riskfaktorer för urinblåsecancer i anamnesen, som rökning mer än cirka 20 år.

 • Misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning.

Observera att bakteriuri eller blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med makroskopisk hematuri har en bakomliggande urinblåsecancer.

Vid remitteringen ska patienten informeras om

 • att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • vilka väntetider patienten kan förvänta sig. (Koordinator tar kontakt inom tre vardagar efter att fullständig remiss tagits emot. OBS! Remiss som saknar efterfrågad information/uppgift enligt standardiserat vårdförlopp avvisas för komplettering.)

Remissen ska innehålla:

 • Anamnes
  - ­Symtom som ligger till grund för den välgrundade misstanken.
  - ­Samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier).
  - Tidigare sjukdomar och behandlingar.
  - Läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin).
  - Längd och vikt.
  - Social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter till patienten inkl mobiltelefonnummer.

Märk remissen: Diagnos/fråga: SVF, cancer i urinblåsa-övre urinvägar?  + symtom/fynd (t.ex, makroskopisk hematuri). Faxa remissen samma dag.

Provtagning

 • Kreatinin, Hb, natrium, kalium (tages under kontorstid vardagar, akutmärk, skickas snarast).
 • Urinsticka (om positiv nitrit tas även urinodling, koordinator på USÖ bevakar svar).

Röntgen
Skriv inte röntgenremiss.
Koordinator på urologmottagningen, USÖ skriver remiss på DT urografi och bokar tid på röntgen.

Kontaktuppgifter


Kontakta koordinator för standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna (urotelial).

Koordinatorn finns på Urologmottagningen, USÖ
Telefon: 019-602 21 71
Fax: 019-602 35 51

Telefontid:

Måndag–torsdag kl 07:30-16:00
Fredag kl 07:30-14:00
Lunch kl 12:00-13:00


Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna, SVF, förkortad version för alla remittenter (pdf)

Patientinformation (RCC)


Övriga instruktioner


Sidan granskades den 2 maj 2018

Innehållsansvarig: Ove Andrén

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren