Sköldkörtelcancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder sköldkörtelcancer enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för sklökdkörtelcancer på webbplatsen för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Följande ska föranleda misstanke:

 • Nytillkommen eller växande fast knöl i sköldkörteln
 • Knöl i sköldkörteln,
  - med förekomst av sköldkörtelcancer i släkten,
  - med anamnes på joniserande strålning mot halsen,
  - ­hos patienter < 20 eller > 60 år, speciellt hos män, 
  - med förstorade, malignitetsmisstänkta lymfkörtlar på halsen.
 • Oförklarlig heshet, stämbandspares utan annan förklaring eller röstförändring hos en patient med struma.
 • PET-positivt fynd i sköldkörteln.

Samtliga dessa symtom ska föranleda misstanke och föranleda remiss till Kirurgiska kliniken (filterfunktion) med mottagande redan samma dag. Välgrundad misstanke kan uppstå först i samband med undersökning hos Kirurgiska kliniken

Observera: Vid klinisk misstanke om odifferentierad (anaplastisk) sköldkörtelcancer (snabbt tillväxande, fixerad, hård knöl, eventuellt med andningspåverkan) ska patienten handläggas akut.

Inför remiss till Kirurgiska kliniken (filterfunktion), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen till Kirurgiska kliniken (filterfunktion) ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt
  - ­fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, inklusive Bethesdakategori om tillgängligt,
  - ­företagen utredning,
  - ­allmäntillstånd och samsjuklighet,
  - läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia),
  - ­social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Lokalstatus, inkl uppgift om stämbandsstatus bedömts.
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Märk remissen:  Diagnos/fråga: SVF, Sköldkörtelcancer?
Faxa remissen samma dag till kirurgmottagningen USÖ
Fax 019-602 14 04
Samt ring koordinator för remiss
Telefon 019-602 17 53 eller 602 17 54

Telefontid: 

Måndag-torsdag kl 08:00-16:00
Fredag kl 08:00-12:00
Lunch kl 12:00-13:00


Standardiserat vårdförlopp - sköldkörtelcancer, förkortad version för alla remittenter (RCC)

Patientinformation (RCC)


Övriga instruktioner

 


Sidan granskades den 28 april 2018

Innehållsansvarig: Leszek Kubalski

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren