Monobrachyterapi (monoHDR) vid lågrisk prostatacancer

Här uttnyttjas principen med hypofraktionering (få höga precisionsplacerade stråldoser) med högkvalitativt dosimetrisystem. Metoden motsvarar permanent implantat med radioaktiva seeds (I-125) men kvarlämnar inga radioaktiva metallkorn i kroppen.

Indikation:

Tidig prostatacancer T1-T2. PSA £10, Gleasonscore <7, prostatavolym <50 cm3.

Patienten ska inte ha blodförtunnande medicin eller ha kontraindikation till spinalanestesi.

Dosering

11 Gy, 3 gånger med 2 veckors mellanrum. Vårdtid = 1 dygn/behandling vid ålder < 66 år
14 Gy, 2 gånger med 2 veckors mellanrum. Vårdtid = 1 dygn/behandling vid ålder > 65 år

Patienten får antibiotika Ciprofloxacin 500 mg x 2 med start kvällen innan operation, totalt 6 doser. Litet klyxlavemang på kvällen samt på morgonen före operation. Inskrivning på förmiddag. Efter lunch görs spinalanestesi och applikation i gyn.läge. KAD över natten. Patienten kan därefter åka hem under förmiddagen.

I slutet av behandlingsserien och 2-3 veckor framåt får patienten uretritretning.

Väntetid för behandling är 1-3 månader.

Lång dokumentation (>5 års uppföljning) av denna nya behandlingsmetod saknas ännu.

 


Sidan granskades den 11 april 2011

Innehållsansvarig: Bengt Johansson

Publicerad av Anita Pettersson

Kontakta oss:

Bengt Johansson överläkare

Tel. 019-602 27 91


Bengt Ehrnström överläkare

Tel. 019-602 22 19