Matstrups- och magsäckscancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder matstrups- och magsäckscancer enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för matstrups- och magsäckscancer på webbsidan för RCC
För dig som remitterar till SVF

Alarmsymtom

Nytillkomna sväljsvårigheter ska alltid leda till remiss till gastroskopi (filterfunktion).

Följande kan föranleda remiss till gastroskopi (filterfunktion):

 • Järnbristanemi
 • Kraftig oförklarad viktnedgång
 • Nytillkommen tidig mättnadskänsla sedan minst 3 veckor
 • Gastrointestinal blödning
 • Nytillkomna kräkningar sedan minst 3 veckor

Samtliga symtom klassas som misstanke om matstrups- och magsäckscancer. Välgrundad misstanke kan uppstå först i samband med gastroskopi.

Vid remitteringen ska patienten informeras om att det finns anledning att misstänka cancer.

Remiss till gastroskopi ska innehålla:

 • Anamnes:
  - Symtom som ligger till grund för misstanke
  - Tidigare utredningar av dem
  - Samsjuklighet
  - Tidigare sjukdomar och behandlingar
  - Läkemedelsöverkänslighet
  - Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
   -Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer.

Gastroskopisten avgör om välgrundad misstanke för cancer finns och remitterar då patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Annars kommer patienten att återremitteras

Märk remissen: Anamnes/fråga: SVF, matstrups- och magsäckcancer?
Glöm inte att skriva in patientens nåbara telefonnummer på remissen.

Remissen faxas vid välgrundad misstanke:
Märk remissen: Anamnes/fråga: SVF, matstrups- och magsäckscancer?
Mål är undersökning inom 7 dagar.

Kontaktuppgifter:

Örebro: Universitetssjukhuset - patientbokad gastroskopi i första hand (Bevaka att patienten får en tid.) Patient som inte uppfyller krav - t ex behöver tolk (ange språk). Faxa!

Endoskopi USÖ:
Telefon 019-602 38 70
Fax 019-602 17 74

Endoskopin Lindesberg:
Telefon 0581-85 233
Fax 0581-854 63

Endoskopi Karlskoga:
Telefon 0586-660 50
Fax 0586-667 56

Om det är tveksamheter eller frågor går det bra att ringa och diskutera.
Telefonkonsult kirurgi 019-602 17 55
Fax 019-602 14 04

Koordinator:
Telefon 019-602 17 53, 019-602 17 54
Måndag-torsdag 08:00-16:00
Fredag 08:00-12:00
Lunch 12:00-13:00


Matstrups- och magsäckscancer, SVF, förkortad primärvårdsversion (pdf)

Patientinformation (länk till RCC)


Övriga instruktioner


Sidan granskades den 2 maj 2018

Innehållsansvarig: Ingmar Bohlin

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren