HDR brachyterapi som palliation av stenosering i bronker

Indikation:

Lindring av dyspné beroende på tumörstenos.

Förväntad överlevnad >3 månader.

YAG laser ger snabbast effekt på täta stenoser men effekten är övergående. Intrakavitär BT kan avsevärt förlänga den palliativa perioden.

Dos: 8,5 Gy x 2, 1 gång/vecka

Applikationen kräver ledning med hjälp endoskop (varje gång).

Bronkbehandling kräver inläggning över natten.

Om bronkstenoser gett atelektas med duration >8 veckor är behandlingen inte meningsfull.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Johan Reizenstein

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Johan Reizenstein överläkare

Tel. 019-602 23 64