Cancer i lever, gallblåsa och gallgång, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder cancer i lever, gallblåsa och gallgånf enligt standardiserat vårdförlopp

Läs hela vårdförloppet för cancer i lever, gallblåsa och gallgång på webbplatsen för RCC

Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Följande kan föranleda misstanke.
Vid misstanke, ta relevanta prover och skriv samtidig remiss till diagnostisk undersökning (filterfunktion). Om patienten är ikterisk, överväg remiss för akut omhändertagande.

Symtom/fynd som kan ge misstanke
Remittera till
Gulsot och gallstas Akut (inom 24 timmar) ultraljud av lever, gallvägar och pankreas.
Vi nydiagnostiserad diabetes: DT buk (MRT om DT inte finns att tillgå)
Smärta i övre delen av buken och/eller ryggen tillsammans med ofrivillig viktnedgång.

Gastroskopi
Vid nydiagnostiserad diabetes: DT buk (MRT om DT inte finns att tillgå)

Palpabel knöl i övre delen av buken.

Fynd vid utredning av leversjukdom eller hastig försämring av kronisk leversjukdom.

Bilddiagnostiskt fynd som kan tala för primär levercancer, t ex övrraskningsfynd vid annan utredning.

Kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte förklarats av ultraljud/gastroskopi

DT buk eller MRT
 

Inför remiss till bilddiagnostik (filterfunktion), informera om SVF

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Patienten får kallelse av röntgen direkt via telefon eller brev.

Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion) ska innehålla:

 • Anamnes relevant för undersökningen, t ex:
  - Symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke om cancer
  - Företagen utredning
  - Allmäntillstånd och samsjuklighet
  - Tidigare sjukdomar och behandlingar
  - Läkemedelsöverkänslighet
  - Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummeruppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Märk remissen till röntgen: Anamnes/fråga: SVF, cancer i lever, gallblåsa och gallgångar?

Svaret ska skyndsamt tas om hand. Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

När remissen skickas ska patienten bokas in på återbesök eller telefontid enligt ledtiden, se nedan. I primärvården - boka in patienten i NCS Cross.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande: Remittera till standardiserat vårdförlopp
Gallstas ej kopplad till gallstens- eller leversjukdom Bukspottkörteln och periampullärt eller Gallblåsan och perihilär gallgång.
Kronisk leversjukdom i kombination med nytillkommen fokal leverlesion > 1 cm, oavsett bilddiagnostisk metod Primär levercancer
Bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för malign förändring (även vidgad pankreasgång och premaligna förändringar i bukspottkörteln) Aktuellt diagnosområde
(Vid annan känd malign sjukdom, överväg att utreda leverförändringar som metastas och inte inom vårdförloppet för primär levercancer.)
Cyto- eller histopatologiskt fynd talande för malignitet (levercancer: endast histopatologiskt fynd) Aktuellt diagnosområde
Misstanke om malignitet vid bukoperation. Aktuellt diagnosområde


Utredningen för de tre standardiserade vårdförloppen inleds på liknande sätt och patienter som remitterats till "fel" utredning kommer att tas om hand utan att återremitteras.

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig omatt patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt:
  - symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke,
  - resultat av utredning,
  - allmäntillstånd och samsjuklighet,
  - ­tidigare sjukdomar och behandlingar,
  - social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Uppgift om att patienten är informerad om standardiserat vårdförlopp.
 • Kontaktuppgifter för patienten inkl aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Följande har angivits som optimala ledtider i det standardiserade vårdförloppet:

Från Till Tid
Remissbeslut vid misstanke Remissankomst bilddiagnostik (filterfunktion) En kalenderdag
Remissankomst bilddiagnostik
(filterfunktion)
Svar till remittenten Tio kalenderdagar
Svar till remittenten Information till patienten samt beslut välgrundad misstanke Tre kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke - remiss mottagen En kalenderdag

Kontaktuppgifter

Om det är tveksamheter eller frågor går det bra att ringa och diskutera.
Telefonkonsult kirurg:
019-602 17 55, fax 019-602 14 04

Telefon koordinator:
019-602 17 53, 602 17 54

Telefontid:
Måndag-torsdag 08:00-16:00
Fredag 08:00-16:00
Lunch 12:00-13:00Sidan granskades den 13 augusti 2018

Innehållsansvarig: Göran Wallin

Publicerad av Ulrika Friberg