Huvud- och halscancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder huvud- och halscancer enligt standardiserat vårdförlopp

Läs hela vårdförloppet för huvud- och halscancer på webbsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Nedanstående symtom hos vuxna individer ska föranleda misstanke,
om inte anamnes eller status ger annan förklaring, t ex pågående infektion:

 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek.
 • Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida.
 • Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan.
 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg.
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring.
 • Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen.
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 veckor).
 • Ensidig serös mediaotit (otosalpingit).
 • Knöl i spottkörtel.

Samtliga dessa symtom ska föranleda misstanke och föranleda remiss till en ÖNH-klinik (filterfunktion) med mottagande redan samma dag. Välgrundad misstanke kan uppstå först i samband med undersökning vid ÖNH-klinik.

Vid osäkerhet ska ÖNH-kliniken kontaktas för konsultation.

Huvud-och halscancer förekommer hos barn under 10 år i spottkörtel och hos tonåringar i nasofarynx. Knuta i spottkörtel hos barn och ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom ska därför föranleda misstanke om cancer och remitteras på sedvanligt sätt, utanför det standardiserade vårdförloppet


Inför remiss till ÖNH-klinik (filterfunktion), informera om
att det finns anledning att misstänka cancer, vad som händer i nästa steg och vilka väntetider patienten kan förvänta sig.

Remissen till ÖNH-klinik (filterfunktion) ska innehålla:

1. Anamnes, ange särskilt:

 • Symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem.
 • Samsjuklighet.
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar.
 • Läkemedel.
 • Rökning.
 • Social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

Märk remissen: Diagnos/fråga: SVF, huvud-halscancer.
Remisssen faxas samma dag.

2. Aktuella kontaktuppgifter för patienten inkl mobiltelefonnummer.

Tidsbokning
Till tumörmottagningen på Öron-, näs- och halskliniken, USÖ går det att få en tid i handen till patienten.
Ring: 019-602 16 60

Remissen faxas enligt nedan:
Öron-, näs- och halsmottagningen, USÖ

Fax 019-602 32 90
samt ring (sekreterare) telefon 019-602 14 66

Tandläkare käkkirurgisk mottagning, USÖ
Fax 019-602 31 35
Telefon 019-602 21 93

Om det finns medicinska tveksamheter och frågor går det bra att ringa och diskutera:
Telefonkonsult läkare- tumörkirurg Öron-, näs- och halskliniken, USÖ,
telefon 019-602 14 14
Telefonkonsult tandläkare käkkirurgjour USÖ, telefon 019-602 21 93


Huvud- och halscancer, förkortad primärvårdsversion (RCC)


Sidan granskades den 15 januari 2019

Innehållsansvarig: Svante Hugosson

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren