Peroperativ brachyterapi vid inkomplett resektion av tumörrecidiv i huvud-halsområdet

Vid USÖ har vi sedan flera år praktiserat en multimodal handläggning av tumörrecidiv efter tidigare kirurgi och strålbehandling. Dessa patienter har tidigare benämnts "inoperabla".

Halskörtelrecidiv är vanligaste behandlingsorsaken.

Patienten selekteras vid multidisciplinär rond. Blodförtunnande medicinering bör utsättas i god tid. Patienten har antibiotikaprofylax under ingrepp/behandling och första veckan hemma. Patienten inskrivs dagen innan ingreppet.

Ingreppet sker i narkos. Marginell (ej radikal) tumörresektion utförs och riskområdet i operationsbädden identifieras. 1-2 lager av katetrar placeras i det öppna såret som härefter sluts med ev. lambåteknik.

50-60 Gy med PDR på 5-6 dagar (beroende på PAD-utfall) ges med start på den 2:a postoperativa dagen.

Inopererade katetrar medför ringa värk (lätta analgetika).

God erfarenhet finns gällande utförbarhet och komplikationer. Tillräckligt stora patientmaterial för långsiktiga resultat saknas ännu.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Bengt Johansson

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Bengt Johansson överläkare

Tel. 019-602 27 91