Monobrachybehandling av huvud-halscancer

Hela stråldosen ges med BT (60-70 Gy på 6-7 dygn). Behandlingen är kurativt syftande och ger >85 % tumörläkning både enligt litteratur och enligt våra egna register.

Indikation:

Skivepitelcancer och adenoidcystisk cancer stadium T1-T2N0 inom hud, näsa, ytteröra, läpp, tunga, munbotten, kind och mjuk gom. Även mindre recidiv efter tidigare kirurgi eller fulldosbestrålning kan behandlas på liknande sätt (även i tungbas).

Patienten selekteras vid multidisciplinär rond. Väntetid för behandling är 1-3 veckor. Blodförtunnande medicinering bör utsättas i god tid. Patienten har antibiotikaprofylax under ingrepp/behandling och första veckan hemma. Patienten inskrivs dagen innan ingreppet.

Ingreppet sker i kort narkos (ca 30 min) utom hud-/läpptumörer som opereras i lokalanestesi.
Inopererade katetrar medför ringa värk (lätta analgetika). Vid applikationer i svalget blir nutritionssond tillfälligt nödvändig.

Vårdtiden blir ca 7-9 dagar och patienten återvänder hem kort efter att behandlingskatetrarna är dragna. 1-2 veckor efter behandlingen får patienten en lokal kraftig inflammatorisk reaktion i området.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Bengt Johansson

Publicerad av Ulrika Friberg

Relaterade länkar

Kontakta oss:

Bengt Johansson överläkare

Tel. 019-602 27 91