Kombinationsbrachybehandling av huvud-halscancer

Här ges först extern strålbehandling till primärtumör samt omkringliggande lymfkörtlar i 2,5-5 veckor (ev. har även cytostatika getts initialt). Man väntar 2-3 veckor på att strålreaktionen ska minska. Brachyterapidosen är 30-35 Gy på 3-3,5 dygn och används för att lyfta (boosta) stråldosen i primärtumören så högt som möjligt.

Indikation:

Skivepitelcancer och adenoidcystisk cancer inom munhåla och svalg. Stadium T1-T4N0-N2

Behandlingsresultaten varierar beroende på tumörlokal. Inom svalget är den lokala tumörkontrollen >85 %. På munhålecancer är tumörkontrollen starkt beroende av stadium men >60 %.

Patienten selekteras vid multidisciplinär rond. Blodförtunnande medicinering bör utsättas i god tid. Patienten har antibiotikaprofylax under ingrepp/behandling och första veckan hemma. Patienten inskrivs dagen innan ingreppet.

Ingreppet sker i narkos. Halskörtelutrymning utförs vid USÖ i samma narkos/operation omedelbart före brachyimplantatet.

Inopererade katetrar medför ringa värk (lätta analgetika). Vid applikationer i svalget blir nutritionsond tillfälligt nödvändig.

Vårdtiden blir ca 6-7 dagar och patienten återvänder hem kort efter att behandlingskatetrarna är dragna. 1-2 veckor efter behandlingen får patienten en lokal kraftig inflammatorisk reaktion i området.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Bengt Johansson

Publicerad av Ulrika Friberg

Relaterade länkar

Kontakta oss:

Bengt Johansson överläkare

Tel. 019-602 27 91