Extern strålbehandling

Allmänt

Nedan beskrivs kortfattat det man brukar kalla extern strålbehandling som skiljer sig från brachyterapi där strålningen ges i direkt kontakt med tumören. Den strålning som används är s.k. joniserande strålning som vid modern extern radioterapi skapas i acceleratorer.

En precis och noggrann individuell planering av strålbehandlingen görs för varje patient. Varje enskild patient får därför information i samband med de första besöken på behandlingsavdelningen om hur biverkningarna förväntas bli i just hans/hennes fall.

Före behandling

Innan strålningen kan börja bedöms alltid tandstatus av käkkirurg. Eventuell sanering av tänderna för att undvika framtida komplikationer bör ske senast 7-10 dagar före start av strålbehandlingen.

En planering genomförs där vi vid första besöket på behandlingsavdelningen gör en datortomografi med vår egen datortomograf. Denna måste utföras även om diagnostisk CT nyligen är utförd. Sedan görs en oftast komplicerad planering som brukar ta minst en vecka och efter det görs en s.k. simulatorröntgen. Först därefter kan själva behandlingen starta.

Behandling

Behandlingarna ges antingen en eller två gånger dagligen på vardagar under i allmänhet ca 5-7 veckor. Varje behandling varar inte mer än några minuter. Under den tiden ligger patienten på ett behandlingsbord och är ensam i rummet men har kontakt med manöverrummet via tv-övervakning, ett högtalarsystem och en ringklocka. För att förhindra att man rör sig under behandlingen är man ”fastspänd” i en ansikts-hals-skulder-mask av plast. Varje besök på strålbehandlingsavdelningen brukar ta ca 15-20 minuter. I allmänhet ges behandling med en högre dos mot högriskområden och med en lägre dos mot lågriskområden.

Så långt det är möjligt ges behandlingarna polikliniskt, ibland med patienten boende på patienthotell.

Biverkningar

Biverkningarna brukar oftast komma efter 2-3 veckor och kan ibland vara mycket påtagliga. De kräver behandling och ibland inläggning på Onkologiska kliniken.

De vanligaste biverkningarna är irriterade och skadade slemhinnor vilket medför smärta i synnerhet vid sväljning. Spottkörtlar som ligger i strålfälten påverkas och medför besvär med seg saliv och i efterförloppet torrhet i mun och svalg. Ofta påverkas smaken. Biverkningarnas grad och karaktär är beroende av hur hög stråldos som ges, hur stora behandlingsfält som krävs och hur väl man kan undvika att strålbehandla de vävnader som är särskilt känsliga.

Patienter som får radioterapi mot huvud-halscancer har planerade läkarbesök på strålbehandlingsavdelningen en gång per vecka.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Johan Reizenstein

Publicerad av Ulrika Friberg

Relaterade länkar

Kontakta oss:

Johan Reizenstein
överläkare
Tel. 019-602 23 64

Bengt Ehrnström
överläkare 
Tel. 019-602 22 19