Huvud och hals

Alla terapibeslut sker i samråd med våra samarbetskliniker, Öron-, näs- och hals, Käkkirurgiska och Plastikkirurgiska klinikerna, på gemensamma multidisciplinära ronder.

Extern strålbehandling utgör en av grundstenarna vid behandling av tumörer i huvud-halsområdet. Vi har en modern strålbehandlingsavdelning med korta väntetider och omfattande erfarenhet av behandling av huvud-halscancer. Behandlingsresultaten följs kontinuerligt upp i vårt eget tumörregister.

Sedan 15 år tillbaka behandlar vi med brachyterapi som komplement till den externa strålbehandlingen eller som enda behandling. Resultaten följs även här upp i vårt tumörregister. Internationellt sett har vi bra resultat med få komplikationer.

Vi har även stor erfarenhet av medicinsk tumörbehandling av huvud-halscancer.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Johan Reizenstein

Publicerad av Ulrika Friberg