Malignt melanom, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder malignt melanom enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för malignt melanom på hemsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Observera att endast patienter med välgrundad misstanke ska remitteras enligt standardiserat vårdförlopp. Om misstanken inte bedöms som stark samt övriga hudtumörer remitteras som vanligt med bild för bedömning.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Klinisk undersökning och/eller anamnes inger stark misstanke om hudmelanom. Bedömning av vad som är stark misstanke grundas på läkarens kliniska erfarenhet. Se det nationella vårdprogrammet för vägledning.
 • Dermatoskopisk undersökning som stärker misstanke om hudmelanom.
 • Histopatologiskt fynd av primärt malignt melanom, in situ-melanom eller lentigo maligna.
 • Undersökningsfynd talande för melanommetastas.

Handläggnig vid välgrundad misstanke kan ske enligt två alternativ:

A: Primärvården utför diagnostisk excision och ger diagnosbesked

 • Diagnostisk excision ska ske enligt riktlinjer i nationellt vårdprogram och preparatet ska skickas till patolog på remiss märkt med SVF samt klinisk excisionsmarginal.
 • Använd PAD-remiss. Kryssa i rutan "Standardiserat vårdförlopp" Specificera under flik "Typ av vårdförlopp" t.ex. Malignt melanom.

 • Boka in patienten på återbesök eller telefontid enligt ledtiden 14 dagar. (Primärvården bokar i NCS Cross).

 • Vid PAD-bekräftat hudmelanom ska patienten remitteras till plastikkirurgen för nästa steg i utredningen: ställningstagande till utvidgad excision och portvaktskörtel-diagnostik.

Remiss för utvidgad excision: Märk remissen: Diagnos: SVF, malignt melanom
Faxa remissen samma dag till plastikkirurgen.

B: Patienten remitteras direkt till specialiserad vård

Remissen ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter för patienten inkl aktuella telefonnummer.
 • Symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke.
 • Lokalisation och storlek.
 • Foto somskickas men faxas ej.
 • Anamnes, ange särskilt:
  - när patienten sökte för symtomen eller fynden första gången,
  - allmäntillstånd och samsjuklighet,
  - tidigare hudcancer,
  - ärftlighet för hudmelanom eller melanom i familjen,
  - läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia),
  - social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • PAD-svar om sådant finns, inklusive datum för excisionsbiopsin.
 • Om relevant: Hur patienten fick sitt PAD-besked.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Vid remittering ska patienten informeras om:

 • att det finns anledning att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas för bedömning och behandling snabbt, och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Följande har angivits som optimala ledtider i det standardiserade vårdförloppet:

Från Till Tid
Beslut välgrundad misstanke Diagnostisk excision Sju kalenderdagar
Diagnostisk excision Diagnosbesked Fjorton kalenderdagar
Diagnosbesked Besök för ställningstagande till utvidgad excision och portvaktskörteldiagnostik Fem kalenderdagar

Kontaktuppgifter:

Faxa remissen märkt SVF till Hudklinikens koordinator.
Ring sedan och skicka originalremissen till aktuell klinik. (USÖ, Karlskoga eller Lindesberg)
Fax 019–12 09 08
Telefon 019–602 12 02

Telefontid:
Måndag–torsdag kl 08:00–16:00
Fredag kl 08:00–14:30
Lunch kl 11:45–12:30

Remiss för utvidgad excision faxas till Plastikkirurgiska kliniken
Fax: 019–602 22 44
Telefon: 019–602 13 62, 019–602 20 70

Telefontid:
Måndag–torsdag 08:30–16:00
Lunch 11:45-12:30
Fredag 08:30–11:45


Flödesschema, handläggning av malignt melanom i Region Örebro län (pdf)

Standardiserat vårdförlopp - malignt melanom, förkortad version för alla remittenter (RCC)

Standardiserat vårdförlopp - malignt melanom, förkortad version för alla remittenter (Länk till RCC)

Patientinformation (länk till RCC)Sidan granskades den 2 maj 2018

Innehållsansvarig: Anna Josefson

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren