Gynekologisk tumörkirurgi

Kvinnokliniken opererar alla former och stadier av gynekologisk cancer. Tumörteamet opererar även patienter med benigna komplicerade tillstånd där den tumörkirurgiska tekniken och/eller samarbetet med de övriga disciplinerna i det bäckenkirurgiska teamet behövs för gott resultat.

Cervixcancer

Utredning inför behandling sker tillsamman med gynonkologen. Kirurgisk behandling utförs med radikal hysterectomi och lymfkörtelutrymning enligt Wertheim-Meig. Fertilitetsbevarande kirurgi kan i lämpliga fall utföras genom abdominell trachelectomi. Eventuellt kommer fertilitetsbevarande operationer vid cervixcancer i framtiden att centraliseras på riksnivå.

Corpuscancer

Corpuscancer i alla stadier även avancerade där utvidgad kirurgi är lämplig.

Ovarialcancer

Ovarialcancer i olika stadier i kurativt eller tumörreducerande syfte. Vid behov operation med bäckenkirurgiskt team.

Vulvacancer

Vulvacancer i alla stadier. Sentinel node teknik används i samarbete med Kvinnokliniken i Karlstad.

Recidivcancer

Recidivcancer av olika omfattning där operation efter utredning anses lämplig. Alla typer av ingrepp utförs. Vid behov av främre eller bakre bäckeneviceration sker detta tillsammans med kirurg/urolog i det bäckenkirurgiska teamet.

Benigna tillstånd

Benigna tillstånd som kräver operation av mer komplicerad natur där tumörkirurgisk teknik behövs. Exempelvis omfattande adherenser, svår endometrios mm


Sidan granskades den 27 april 2011

Innehållsansvarig: Carina Zetterberg

Publicerad av Anita Pettersson

Kontakta oss:

Vxl 019-602 10 00

Tjänstgörande ansvarig tumörkirurg nås via sjukhusets växel.


Remisser ska adresseras till:
Tumörteamet
Kvinnokliniken USÖ
Avd 23
701 85 Örebro


Medicinskt ansvarig:

Öl Fatma Bäckman

Tumörteamets läkare:

Fatma Bäckman
René Bangshöj
Luz Ladi
Lena Wijk
Clelia Daverio
Inga Steinberga


Planeringsansvarig sjuksköterska:

Vårdavdelning 23, Ingegerd Wilhelmsson