Interstitiell brachyterapi med PDR vid analcancer (och perineal hudcancer, vulvacancer, uretracancer samt vaginalcancer)

Behandlingen ges vanligen som dostillskott (boost) till extern radioterapi mot större fält till dosen 46-50 Gy. Brachyterapidosen blir då 20-30 Gy på 2-3 dygn med PDR.

Full brachyterapidos 60 Gy på 6 dygn kan ges till små tidiga tumörer (skivepitelcancer) samt vid små recidiv efter tidigare radioterapi.

Patienten erhåller på inskrivningsdagen tarmrensning med Laxabonlavemang. Insättes på slaggfri kost. Operationsdagen erhåller patienten KAD och spinalanestesi + ED kateter. Applikatorplatta sätts mot perineum och flera metallnålar appliceras runt tumörområdet. Systemet fixeras med kraftiga suturer. Patienten har antibiotika samt trombosprofylax under vårdtiden. Behandlingen erhålls liggande i sängen under 2-3 dygn.

Vid analcancer är den långsiktiga tumörläkningen >85 %. Underlivshygien är av stor vikt i efterförloppet för att minska den lokala reaktionen.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Bengt Johansson

Publicerad av Ulrika Friberg

Relaterade länkar

Kontakta oss:

Bengt Johansson överläkare

Tel. 019-602 27 91