Brachyterapi som palliation av stenosering i esofagus

Indikation:

Lindring av dysfagi beroende på tumörstenos.

Förväntad överlevnad >3 månader. YAG laser ger snabbast effekt på täta stenoser men effekten är övergående.

Intrakavitär brachyterapi kan avsevärt förlänga den palliativa perioden.

Dos:

8,5 Gy x 2, 1 gång/vecka.

Applikationen kräver ledning med hjälp endoskop (1:a gången).

Esofagusbehandling kan ske polikliniskt. Patienten kommer fastande.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Bengt Johansson

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Bengt Johansson överläkare

Tel. 019-602 27 91