Brachyterapi vid gallgångscancer

Denna typ av terapi är beskriven i mindre serier från olika internationella centra.

Indikation:

Begränsade tumörer med diameter <20 mm utan tecken på spridning är behandlingsbara. Tumören ska vara belägen i choledocus/ductus hepaticus communis/duct hepaticus dx/sin men ej längre perifert.

Behandlingsplanering kräver tät diskussion och samordning mellan övre GI kirurg/onkolog/radiolog.

  1. Extern PTC 1-2 st med innerdiameter klart större än 6 Fr utan sidohål läggs förbi tumörstenosen. Detta medför också lindring av ev. icterus.
  2. Patienten sätts på Ciprofloxacin 500 mg x 2 under brachybehandlingen och Omeprazol 20 mg x 2 under hela strålbehandlingen samt 1 år därefter.
  3. HDR BT med 5 Gy x 4, 2 gånger/vecka, ges polikliniskt genom applikator som skjuts in i PTC katetern.
  4. PTC katetrarna ersätts efter brachyterapibehandlingen med interna stent.
  5. Extern radioterapi med 46 Gy ges till en begränsad volym.

Metoden är den mest radikala som är känd vid icke operabel gallgångscancer. Internationella data antyder förlängd tid till progression.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Bengt Johansson

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Bengt Johansson överläkare

Tel. 019-602 27 91