Corpus uteri

Från och med 1 januari 2008 kommer följande riktlinjer att gälla vid behandling av corpuscancer (endometriecancer) i FIGO stadium I:

  1. Lågriskgrupp: Enbart primär kirurgi (total hysterektomi + bilateral salpingo-ooforektomi). Kontroller hemmakliniken.
  2. Medelhög riskgrupp: Primär kirurgi (total hysterektomi + bilateral salpingo-ooforektomi) + postoperativ vaginal strålbehandling (6 x 2,5 Gy / 8 dygn). Kontroller hemmakliniken.
  3. Högriskgrupp: Primär kirurgi (total hysterektomi + bilateral salpingo-ooforektomi + omentresektion). Lymfkörtelutrymning kan övervägas på lämpade fall i denna grupp. Postoperativ strålbehandling bäcken (23 x 2,0 Gy) + vaginal strålbehandling (4 x 2,5 Gy) + kemoterapi (paclitaxel + carboplatin x 4 kurer). Kontroller gynonkologiska kliniken, Örebro, under första året, därefter på hemmakliniken.

Carcinosarkomen (mixed mullerian mesodermal tumors) kommer fortsättningsvis att räknas in bland endometriecancer i högriskgruppen och behandlas enligt samma schema (se ovan).

Endometriecancer i stadium II-IV handläggs i enlighet med tidigare gällande riktlinjer.


Sidan granskades den 7 januari 2013

Innehållsansvarig: Bengt Sorbe

Publicerad av Elisabeth Peippo

Kontakta oss:

vxl. 019- 602 10 00

Medicinskt ansvarig överläkare:

Louise Bohr Mordhorst