Ytapplikation vid begränsade hudmetastaser (cuirasse) samt peroperativ brachyterapi av isolerade lokala/regionala recidiv av bröstcancer

Vissa patienter har en långdragen sjukdomsfas av återkommande små hudmetastaser efter mastektomi och strålbehandling. Utredning har ej visat på annan spridning. Hittills har cytostatika givit en temporär återhållande effekt på denna typ av sjukdom. Spridningsmekanismen är vanligen via subkutana lymfkärl och spridningsområdet tenderar alltid att bli allt större.

Indikation:

Så tidigt som möjligt, helst innan cytostatikabehandling eller efter 2:a opererade recidivet. Identifierade metastaser ska vara maximalt risgrynstora.

Anestesi är ej nödvändig. Noggrann palpation och dokumentation av metastasområdet. Säkerhetsmarginal märks ut. En speciell applikator av silikonmaterial bandageras i tät kontakt med huden. 25 Gy ges med PDR på 2,5 dygn. Paus i 4 veckor. Därefter ges 25 Gy ytterligare på 2,5 dygn.
1-2 veckor efter detta uppkommer en kraftig vätskande hudreaktion som kräver omläggningar. Efter 3 år är >70 % av patienterna läkta.

Större isolerade recidiv efter tidigare strålbehandling kan behandlas med likartad teknik som "tumörrecidiv i huvud-halsområdet". Icke radikal tumörresektion + peroperativ brachyterapi i operationsbädden (50-60 Gy på 5-6 dygn) + ev. täckning med plastikkirurgisk lambå.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Bengt Johansson

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Bengt Johansson överläkare

Tel. 019-602 27 91