Bröstcancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder bröstcancer enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för bröstcancer på webbsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd vid klinisk undersökning eller i samtal mellan patienten och läkare eller sjuksköterska med specialkompetens:

 • Suspekt knöl i bröstet
 • Suspekt knöl i armhålan hos kvinnor
 • Ändrad kontur på bröstet
 • Nytillkommet indragen bröstvårta
 • Rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring
 • Blodig sekretion från enstaka mjölkgång
 • Ensidigt eksem på bröstvårtan
 • Sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till bröstkörtlarna
 • Nytillkommen apelsinliknande hud
 • Återkallade för klinisk undersökning efter screening (som utfallit med kod 3, 4 eller 5)
 • Fynd vid bilddiagnostik talande för bröstcancer

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.
Remissen skall faxas till kirurgmottagningen/bröstendokrinsektionen (bröstmottagningen) Universitetssjukhuset Örebro, se nedan.

I sällsynta fall kan smärta förekomma vid bröstcancer, men smärta och ömhet är oftast associerat med ofarliga knölar, hormonella förändringar i brösten eller med ömhet i bröstmuskulaturen. Dessa patienter ska också remitteras för en radiologisk bröstdiagnostisk utredning, men inte inom standardiserat vårdförlopp.

Informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen bröstmottagningen, USÖ, ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt:
  - Symtom som föranleder remissen och eventuella tidigare utredningar.
  - Allmäntillstånd och samsjuklighet.
  - Tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt bröstcancer eller äggstocks-cancer.
  - Ärftlighet (t.ex. känt mutationsbärarskap eller bröstcancer eller äggstockscancer hos nära släktingar).
  - Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia).
  - Social situation, uppgifter om närstående, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Lokalstatus bröst.
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer /mobilnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Vid direkt remittering till mammografienheten från primärvården, där röntgen/utredning visar bröstcancer, ska sjuksköterska på mammografienheten kontakta akutsjuksköterska på den aktuella vårdcentralen för information. Denna ansvarar sedan för att primärvårdsläkare informerar patienten och faxar en remiss till bröstmottagningen. Samtidigt ska information för kännedom utgå från mammografin till bröstsjuksköterska som bevakar att remiss inkommer i tid.

Märk remissen:  Diagnos/fråga: SVF, Bröstcancer?

Faxa remissen samma dag till:
Bröstmottagningen USÖ
Fax 019-602 14 04
samt ring koordinator
Telefon 019-602 17 53 eller 602 17 54

Telefontider:
Måndag-torsdag 08:00-16:00
Fredag 08:00-12:00
Lunch 12:00-13:00


Standardiserat vårdförlopp - bröstcancer, förkortad version för alla remittenter (RCC)

Patientinformation (RCC)Sidan granskades den 2 maj 2018

Innehållsansvarig: Åsa Wickberg

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren