Brachyterapi

Brachyterapi (BT) är en strålbehandlingsmetod där stråldos tillförs direkt in i målområdet via inopererade katetrar eller nålar (interstitiell BT). Strålningen kan också tillföras tumören via ett hålorgan t.ex. esofagus (intrakavitär BT). Tumören kan på så vis få en hög och intensiv stråldos samtidigt som omkringliggande normal vävnad skonas från höga stråldoser. USÖ bedriver verksamhet inom de flesta möjliga tumörområdena.

All behandling ges med moderna s.k. efterladdningsmaskiner som med millimeterprecision tillför strålningen via en mm stor strålkälla av iridium monterad i toppen av en rörlig vajer.

Strålningen ges antingen i korta pulser (ca 5-20 min) varannan timme dygnet runt (Pulsad dosrat = PDR) eller som ett fåtal större portioner (2-4 st) med
1-2 veckors mellanrum (Hög dosrat = HDR).

Läs mer om behandlingar:

Bröstcancer, cervixcancer, corpuscancer, gastrointestinal cancer, hudtumör, huvud-halscancer, lungcancer och prostatacancer. Vidare information finner du genom navigationen till vänster.


Sidan granskades den 24 januari 2012

Innehållsansvarig: Kenneth Villman

Publicerad av Elisabeth Peippo