Akut lymfatisk leukemi, ALL, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder Akut lymfatisk leukemi enligt standardiserat vårdförlopp

Läs hela vårdförloppet för Akut lymfatisk leukemi på webbsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning


Alarmsymtom (misstanke):

 • Trötthet och allmän sjukdomskänsla utan känd orsak.
 • Blåmärken eller blödningstendens.
 • Infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än två veckor).

Undersökning (omedelbart):

 • Blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter.
 • Fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation.
 • Om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover (PK-INR, APTT).

Välgrundad misstanke då något av följande föreligger (remiss samma dag):

 • Omogna vita blodkroppar i perifert blod (t ex blaster eller promyelocyter).
 • Anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni.
 • Avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus.

Påverkat allmäntillstånd och alarmerande provsvar:

Kontakta hematologjouren omedelbart, även utanför kontorstid.

Vid remitteringen ska patienten informeras om:

 • att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och bör vara tillgänglig på telefon.

Remissen ska innehålla:

 • Symtom och fynd som ligger till grund för misstanken, provsvar från tidigare utredningar av dem.
 • Anamnes:­
  - samsjuklighet,
  - ­tidigare sjukdomar och behandlingar,
  - ­läkemedel,
  - ­social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer.

Om remissen faxas:
Märk remissen: Diagonos/fråga: SVF, Akut lymfatisk leukemi, ALL?
Fax: 019-602 12 82

Kontaktuppgifter


Dagtid 08:00-16:00
Växel 019-602 11 11, sök hematologkonsult USÖ

Helger 08:00-15:00
Växel 019-602 11 11, sök hematologjour USÖ

Övrig tid
Växel 019-602 11 11, sök medicinjouren, USÖ

Kom överens med jourhavande om remissen ska faxas eller om patienten får remissen i handen med till sjukhus.


ALL - akut lymfatisk leukemi, förkortad primärvårdsversion (pdf)

Patientinformation (RCC)


Övriga instruktioner

)


Sidan granskades den 2 maj 2018

Innehållsansvarig: Bertil Uggla

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren