Cancer

Prevention, tidig upptäckt, diagnostik och behandling av cancersjukdomar är en av USÖ:s största uppgifter och också ett stort område inom vårt utbud av högspecialiserad vård samt forskning baserad inom USÖ.

USÖ bedriver ett aktivt förebyggande arbete där särskilt tobakspreventivt arbete kan lyftas fram. Inom ramen för regionalt cancercentrum är USÖ den drivande partnern inom detta arbete.

Screening bedrivs för alla länets kvinnor vid mammografienheten. Diagnostiken av gynekologiska cellprover sker med vätskebaserad teknik och med kompletterande HPV-analyser i enlighet med de senaste nationella rekommendationerna.

För flertalet cancersjukdomar är USÖ centrum för länets sjukvård.

Högspecialiserad sjukvård bedrivs också inom ett stort antal diagnosområden. Avancerad cancersjukvård bedrivs för regionens patienter och inom vissa områden också nationellt och internationellt.

USÖ:s högspecialiserade cancervård presenteras på anknytande sidor.

Våra forskningsaktiviteter inom cancerområdet leder årligen till ett antal publikationer.


Sidan granskades den 6 februari 2017

Innehållsansvarig: Mats G Karlsson

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren

Länkar

Tobakspreventiva enheten, USÖ (länk till annan webbplats)

Mammografimottagning, USÖ (länk till annan webbplats)

HPV-analyser

Forskning