Patienter med dysmeli och förvärvade armamputaioner

Metoder

  • Utprovning av proteser och andra ortopedtekniska hjälpmedel.
  • Träning i användning av hjälmedel i vardagliga aktiviteter, från barn till vuxen.
  • Kirurgiska metoder för förbättrad funktion i reducerad extremitet.
  • Psykosocialt stöd till barn och föräldrar.
  • Informationsdagarför nyblivna föräldrar till barn med dysmeli (internat cirka 1 v)
  • Intensivbehandlingsdagar för barn och ungdomar med dysmeli (internat 3-5 dagar)
  • Rådgivning och stöd till behandlare i patientens hemlandsting.

För övrigt se vårdriktlinjer

Indikationer

Medfödda reduktionsmissbildningar på en eller flera extremiteter.

Förvärvade amputationer på övre extremitet.

Behandlingsresultat

Uppföljning av behandlingsresultat sker kontinuerligt vid uppföljningsbesök och telefonkontakt.

Kvalitetsregister för dysmeli och armamputationer finns inom enheten och är under utveckling.

Väntetider

Inga faktiska väntetider. Vi planerar och genomför besök utifrån patient och familjs önskemål och behov, och alla insatser sker utifrån en samordning inom behandlingsteamet.

Rutiner

Vi förespråkar att remittent förmedlar kontakt med enheten så fort tillståndet är konstaterat, för information och planering av insatser till patient och familj.  

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Erik Stenninger

Publicerad av Ulrika Friberg

Relaterad information