Arbets- och miljömedicin

Mottagningens verksamhet

Bedömning av samband mellan exponering i arbetet eller miljö och sjukdom/besvär.

Metoder

Specialistkompetenta läkare, yrkeshygieniker, beteendevetare, miljösköterskor och ergonom; eget laboratorium för miljöundersökningar och avancerade kemiska analyser.

Klinikens arbets- och miljömedicinska kunskaper och erfarenheter är en förutsättning för bedömning av samband mellan tidigare exponering och aktuell sjukdom.

Indikationer

Sjukdom/besvär som kan påverkas (orsakas eller förvärras) av arbets- eller boendemiljö t ex luftvägs- och lungsjukdomar, vibrationsskador, maligna sjukdomar, stressrelaterad utmattning. Undantagen gäller hudproblem, som alltid handläggs av Hudkliniken och bullerskador, som handläggs av Audiologkliniken.

Behandlingsresultat

Utredningarna syftar till att identifiera och vid behov förebygga skadlig exponering och reducera negativa hälsoeffekter.

Väntetider

1-2 månader.

Rutiner

När misstanke finns om att sjukdomen/besvären beror på eller försämras av förhållande i arbets- eller boendemiljön och där detta inte kan hanteras lokalt.


Sidan granskades den 27 augusti 2018

Innehållsansvarig: Håkan Löfstedt

Publicerad av Karin Stenström