ProfessorGösta Bohmansson underläkarkartotek

ProfessorGösta Bohmansson underläkarkartotek

Här ett stycke medicinhistoria från Lasarettet i Örebro från 40-50 talet. Gösta Bohmansson var kirurgchef i Örebro from 29-52 och senare styresman. Han var en ung, energisk och sportig man som innan sina medicinstudier utbildades som reservofficer i kavalleriet. Bohmansson ägnade en stor del av sin kirurgtid åt att försöka förbättra behandlingen av magsår genom att införa BI resektionerna vid kliniken. Han var föregångsman på många området inom lasarettsjukvården och redan i Umeå inrättade han de första läkarsekreterartjänsterna genom att då lova sjukhusdirektionen att betala dem ur egen ficka om det inte visade sig att deras arbete förkortade vårdtiden och därmed beredde plats för dubbelt så många sjuka. Prognosen besannades och han behövde inte betala för detta "experiment". I Örebro organiserade han en utbildning av läkarsekreterare i samarbete med handelsskolan och han deltog själv i undervisningen. Bohmansson insåg också vikten av pre och postoperativ vätskebalans och förmådde landstinget i Örebro att inrätta en tjänst som klinisk laborator och den första i sitt slag och värvade Olof Wilander till denna tjänst.

I hans memoarer "Barndomsdagar och mannaår" beskriver han i kapitlet Sjukvårdens prognos hur han skissade den för Sveriges yngre läkares förening 1953. Han var oroad över de nya läkarutbildningen som skulle förkortas till 6.5 år. Den nyexaminerade kommer att under dessa premisser saknar praktisk träning. Han förutspådde ökad subspecialisering och behovet av en ökad läkarstab samt ökat behov av övriga personalkategorier. Han var också oroad över att läkare bortmanövrerades från inflytandet i sjukhusledningen. Hur skall det bliva möjligt för en icke sjukvårdskunnig att få vårdpersonalens medverkan till reformer och vad är det för reformer han kan åstadkomma".

Vid anställning av nya underläkare vid kliniken hade GB full makt. Dåtidens AT tjänstgöring skedde med assistenttjänstgöring 3 mån kirurgi, 4 mån medicin och några månader valfri specialitet. Alla vikarierande underläkare registrerades i en kartotekssamling. Denna samling finns fn hos klinikchef Peter Flodströms sekreterare Åsa Strandberg. Alla medarbetare anställdes och bedömdes av GB som på baksidan av kartotekskorten skrev omdömena. Det var flera namnkunnig läkare som passerade Örebrokliniken bl.a. Lars Thorén , Lars-Erik Bergentz, Lars Erik Gelin Gunnar Grotte, Torsten Gordh, Tor Hiertonn, Gunnar Biörck. Alla anställda fick provtjänstgöring och om man inte levde upp till de krav som ställdes blev det inte aktuellt med förlängd anställning. GB korta o koncisa omdömen är intressanta att läsa och grundades på en samlad bedömning av hans medarbetare, personal och patienter. Dock fanns ingen HR grupp och ej heller tid och pengar för att samla alla medarbetare till möten för att dryfta detta. GB var tydlig chef och fattade själv dessa beslut.

 


Sidan granskades den 7 juni 2018

Innehållsansvarig: Lars-Göran Larsson Överläkare

Publicerad av Lars-Göran Larsson