Prisad forskning på USÖ visar hur nedsatt hjärtfunktion och läkemedel påverkar magen för hjärtopererade

Jenny Seilitz, narkosläkare på Kärl-Thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro har fått förstapris för sin forskning om sambandet mellan nedsatt hjärtfunktion av vissa läkemedes påverkan på magen för hjärtopererade patienter.

Jennys forskning visar att nedsatt hjärtfunktion vid till exempel hjärtkirurgi kan leda till nedsatt funktion i magtarmkanalen vilket i sin tur kan påverka inre organ negativt och skapa en inflammation.

I forskningen undersöker Jenny också hur blodtryckshöjande och hjärtstärkande intensivvårdsläkemedel påverkar magtarmkanalens funktion då hjärtfunktionen är sänkt. Forskningen kan ge möjlighet att undvika, tidigare påvisa och behandla komplikationer som kan uppstå hos hjärtkirurgiska patienter efter hjärtoperationen. Jenny bedömer att den nya kunskapen kommer att komma hjärtkirurgiska patienter väl till gagn.

- Min förhoppning är att vi i framtiden kan upptäcka i ett tidigare stadium om det finns en risk för patienten att utveckla problem med magen. Då kan vi anpassa behandlingen efter det, säger Jenny.

Svensk förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) delar varje år ut pris till framgångsrika forskningsprojekt vid SFAIs forskningsforum. Utmärkelsen är ett ärofyllt pris i konkurrens med landets alla anestesikliniker och universitetssjukhus. I år fick Jenny Seilitz äran att ta emot förstapriset för sin forskning.

- Kul att Universitetssjukhuset i Örebro kommit så långt i forskningen och kan hävda sig i den tuffa, nationella konkurrensen i forskningsvärden.  Forskningen är ekonomiskt stödd av Forskningskommittén och Nyckelfonden vid Region Örebro län och utan dem hade detta inte varit möjligt, enligt Jenny. 

- Jenny har gjort ett strålande jobb som har levererat en ”toppforskning”, tillägger Mathias Sandin, verksamhetschef vid kärl- Thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

 
För mer information, kontakta
Jenny Seilitz
Telefon 019-602 03 57 eller 073-971 50 78


Sidan granskades den 4 april 2016

Innehållsansvarig: Patrik Gunnarsson

Publicerad av John Swensson