Örebroforskare experter på barns smärta

Barn som kommer i kontakt med vården kan ofta utsättas för påfrestande och smärtsamma undersökningar och behandlingar. Det kan leda till smärtsamma minnen av rädsla och stress som kan försvåra den fortsatta kontakten med sjukvården.

Örebroforskarna Mats Eriksson och Maria Gradin, från Vårdvetenskapligt forskningscentrum respektive Barn- och ungdomskliniken vid USÖ, har en gedigen expertkunskap gällande smärta hos nyfödda barn. De har medverkat i den expertgrupp som står bakom Läkemedelverkets nya behandlingsrekommendationer för att minska upplevelsen av smärta hos barn och ungdomar som genomgår undersökningar och behandlingar, så kallad procedurrelaterad smärta*.

Förutom att de har tagit fram riktlinjer har de också skrivit en omfattande bakgrundsdokumentation.

Undvika framtida problem

Örebroforskarna Mats Eriksson och Maria Gradin, från Vårdvetenskapligt forskningscentrum respektive Barn- och ungdomskliniken vid USÖ– Att förebygga och behandla smärta är självklart av humanitära skäl men också viktigt för att undvika framtida problem, menar de.

Främst har Mats Eriksson och Maria Gradin bidragit med kunskap gällande hur man skattar och behandlar smärta hos nyfödda barn. Riktlinjerna omfattar råd som kan användas vid enklare undersökningar och behandlingar på BVC, som till exempel vaccinationer. De omfattar även stöd för mer avancerade procedurer, som på till exempel barnonkologisk specialavdelning.

Mats Eriksson och Maria Gradin har båda medverkat i stora forskningsprojekt och olika expertorgan, och har även verkat som läroboksförfattare. I april lämnade Maria Gradin styrelsen för Svensk barnsmärtförening efter ett mångårigt engagemang. Hon har efterträtts av Mats Eriksson som valts till kassör och webbansvarig.

* Procedurrelaterad smärta: Smärta som sjukvårdspersonal tillfogar barn och ungdomar när de genomgår undersökningar och behandlingar, t ex blodprov eller läkemedelsinjektioner.

Kontaktpersoner

Maria Gradin
Tel: 019-602 11 92

Mats Eriksson
Tel: 070-5926676


Sidan granskades den 4 juni 2014

Publicerad av John Swensson