USÖ med i utvecklingen av förbättrad diagnostik och behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar

Jonas Halfvarson, överläkare på USÖ och docent i gastroenterologi vid Örebro universitet, är en av forskarna som nu deltar i ett omfattande internationellt forskningssamarbete, IBD-Character, finansierat med 6 miljoner euro av EU.

Syftet är att utveckla tidig och säker diagnostik respektive behandling av de vanligaste inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Jonas Halfvarsson, överläkareForskningen på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) kring inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har länge varit framstående, både nationellt och internationellt.

Jonas Halfvarson bedriver forskning kring tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Resultaten av hans forskning har hittills ökat kunskaperna om sjukdomarna och lett till förbättrade behandlingsmetoder.

Orsakerna fortfarande okända

– Men trots en stark kunskapsutveckling är de exakta orsakerna till ulcerös kolit och Crohns sjukdom fortfarande okända. Här krävs fortsatt stark forskning. Kunskapen om varför sjukdomarna uppstår är nödvändig för att utveckla diagnostik och behandlingsmetoder för de som drabbas samt även för att identifiera hur IBD kan förebyggas, säger Jonas Halfvarson.

Största forskningsdatabasen någonsin

Det nya internationella forskningsprojektet ska resultera i den mest omfattande forskningsdatabasen någonsin, med information kring specifika mekanismerna hos patienter med nyligen diagnostiserad inflammatorisk tarmsjukdom. Materialet kommer att analyseras mycket noggrant, bland annat utifrån ärftliga och miljörelaterade faktorer.

Förbättrad diagnostik och behandling

– Genom att bedriva forskning i internationella samarbeten kan vi samla och analysera ett stort antal patientprover och få en bild av inflammatorisk tarmsjukdom i ett tidigt utvecklingsskede. Kartläggningen kan på så vis ge insikt i varför sjukdomarna uppkommer. Därmed kommer också möjligheterna att utveckla en mer effektiv diagnostik och nya förbättrade behandlingsformer, som i högre utsträckning kan anpassas utifrån varje patients särskilda behov, avslutar Jonas Halfvarsson.

19 maj – World Inflammatory Disease Day

Den 19 maj är den internationella “World Inflammatory Bowel Disease Day”, en dag då IBD-patienter och deras anhöriga tillsammans med patientföreningarna runt om i världen samlas för att öka kunskapen och förståelsen för IBD. Målet är även att ge förståelse för det lidande som Crohns sjukdom och ulcerös kolit förorsakar hos ett stort antal människor.

Fakta: Crohns sjukdom och ulcerös kolit

Tillsammans med Crohns sjukdom är ulcerös kolit en av de dominerande formerna av inflammatorisk tarmsjukdom. Globalt finns närmare 5 miljoner människor som är drabbade av IBD. Sjukdomarna är kroniska med inflammation och sår i tjocktarmen och drabbar mellan en halv och en procent av Sveriges befolkning.

Symptomen är diarré, blödningar från ändtarmen, blod i avföringen, diarré, magsmärtor, viktnedgång och kraftlöshet. Även om läkemedelsbehandling ofta kan hålla sjukdomarna i schack så måste en relativt hög andel av de drabbade patienterna operera bort större delen av tjocktarmen.

Fakta om forskningssamarbetet IBD-Character

Ett nytt EU-finansierat konsortium har bildats för att öka kunskaperna om inflammatoriska tarmsjukdomar. I en multimodal integrerad biomarkörstudie ska konsortiet IBD-Character karakterisera inflammatoriska tarmsjukdomar så att man med gemensamma insatser ska kunna öka kunskaperna om de inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom och ställa en säkrare tidig diagnos.

Förhoppningen är också att man med hjälp av resultaten från projektet ska kunna förbättra vården för dessa patienter på flera olika sätt, t.ex. genom att nya individanpassade medicinska metoder och behandlingar kan tas fram.

I konsortiet deltar Universitetssjukhuset Örebro som en av tio europeiska aktörer. I konsortiet ingår såväl representanter från den akademiska världen som näringslivet. Projektet stöds av EU genom ett bidrag på 6 miljoner euro från EU-kommissionens sjunde ramprogram (FP71).


Sidan granskades den 14 januari 2014

Innehållsansvarig: Ulrika Julin

Publicerad av John Swensson