Två USÖ-bidrag nominerade till Guldskalpellen

Två verksamheter vid USÖ har nominerats till Guldskalpellen, priset som delas ut av Dagens Medicin till årets förnyare inom sjukvården.

De nominerade är:

Kirurgiska klinikens videoarkiv
Vid Kirurgiska kliniken har man samlat en stor mängd operationssekvenser och instruktionsfilmer i ett arkiv, fritt fram för personal att kostnadsfritt se och lära av. Det kan handla om allt från korta filmer om hur man steriltvättar händerna innan man går in på en operationssal till olika kirurgiska tekniker. Arkivet är mycket uppmärksammat och uppskattat inom flera specialiteter. Under 2012 hade videoarkivet 140 614 visningar.

Besök videoarkivet på
http://www.usörebro.se/sv/Videoarkiv/


Sjuksköterskemottagning vid nydiagnostiserad hypertyreos
När Medicinska kliniken införde endokrinologisk sjuksköterskemottagning för patienter med nydiagnostiserad hypertyreos var detta den första i sitt slag i landet. Läkare och sjuksköterskor följer framtagna flödesscheman, vilket lett till ett strukturerat flöde där alla gör allt på samma sätt. Det förändrade mottagningsarbetet har minskat antalet läkarbesök och mängden ”onödiga” blodprover. Teamkänslan har stärkts och det är tydligt att personalresurserna används bättre än tidigare. Samtidigt signalerar patienterna att de känner sig väl informerade och omhändertagna.


Sidan granskades den 14 januari 2014

Publicerad av John Swensson