Start av flera internationella projekt inom hörselvetenskap

Är detta något som bara händer i Sverige eller ser det likadant ut i resten av världen?


En kollega i England medverkar via Skype för att diskutera vilka attityder människor har till hörapparater i olika länder. Många hörapparater hamnar i byrålådan eftersom man inte vill ha dem på sig. Det kan vara tekniska såväl som sociala skäl bakom detta beslut – även i denna studie kommer tre olika länder tas med.För att få tydliga svar väljer Örebroforskare att genomföra ett flertal projekt inom audiologi i samarbete med indiska forskare. De ska till exempel undersöka hur arbetsgivare behandlar arbetssökande som är hörselskadade.

I höstas fick Örebroforskare 400 000 kronor från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, för att i samarbete med forskare i Indien planera gemensamma forskningsprojekt inom audiologi. Det är ett samarbete mellan National Institute for the Hearing Handicapped i Indien, Audiologiskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset Örebro och Institutet för handikappvetenskap vid Örebro universitet.

Nyligen besökte fyra indiska forskare USÖ för en uppstart.
– Vi planerar flera gemensamma projekt för att bland annat undersöka om olika företeelser inom handikappområdet är kulturellt betingade eller ser likadana ut i Indien och Sverige. Vi kan då undvika att få en västerländsk vinkling i forskningsresultaten, säger Claes Möller, professor vid Audiologiskt forskningscentrum.

Inom forskningssamarbetet kommer det till exempel i tre olika länder att genomföras studier som jämför vilka regler olika samhällen sätter för vilka personer med funktionshinder och hörselskador som har rätt att få stöd och hjälp. Det är stora skillnader mellan Indien och Sverige på det här området.

I Indien lever flera miljoner människor med nedsatt hörsel, i Sverige cirka en miljon. I Indien finns endast en audionom per en miljon invånare jämfört med Sverige där det finns en audionom per 12 000 invånare. Även avseende öron-näsa-hals-läkare är skillnaderna mellan länderna stora.

– Internationellt är Sverige framstående inom hörselvetenskap och vi hoppas, utöver de gemensamma projekten, kunna ge råd och stöd utifrån våra erfarenheter till våra kollegor i Indien men också lära av dem. Vår forskargrupp kommer att söka specifika medel för hörselforskning och planerar att åka till Indien för fortsatta studier januari nästa år, avslutar Claes Möller, professor vid Audiologiskt forskningscentrum.


Sidan granskades den 14 januari 2014

Publicerad av John Swensson