Örebro bäst i landet på akut strokehjälp

Landstinget i Örebro län är bäst i landet på att ge snabb hjälp till strokedrabbade, visar en granskning som Hjärnfonden gjort.

Örebro toppar Hjärnfondens mätning med en snittid på 40 minuter från att patienten kommer in genom sjukhusdörren till att den får behandling med propplösande medicin. Någon gång har det gått så snabbt som 24 minuter.

Det unika för Örebro läns landsting är att ambulanssjuksköterskorna ger den propplösande medicinen så fort läkarna kunnat fastställa att det rör sig om en blodpropp.

Antal minuter från ankomst till sjukhus till påbörjad trombolysbehandling, uppdelat på län (statistik för 2012)

 
40 Örebro
42 Västra Götaland
43 Norrbotten
44 Västerbotten
46 Jämtland
46 Värmland
50 Kalmar
50 Jönköping
53 Stockholm
56 Västmanland
57 Dalarna
59 Södermanland
60 Blekinge
63 Uppsala
66 Skåne
66 Västernorrland
69 Östergötland
69 Halland
75 Gävleborg
75 Kronoberg
126 Gotland

 


Sidan granskades den 14 januari 2014

Innehållsansvarig: John Swensson

Publicerad av John Swensson