Kvalitetsregister

USÖ arbetar mycket aktivt med nationella kvalitetsregister. Våra kliniker deltar i de allra flesta nationella kvalitetsregister och i ytterligare en del lokala och regionala register. De medicinska resultaten är på  många områden mycket goda.


Sidan granskades den 21 augusti 2013

Innehållsansvarig: Anita Pettersson

Publicerad av Anita Pettersson