Kirurgiska kliniken

Kirurgiska kliniken

Kirurgiska klinken ansvarar för länsdelskirurgin inom eget upptagningsområde, länskirurgin för Örebro län, och viss högspecialiserad vård för regionen.

Högspecialiserat område är obesitaskirurgi.

Forskningsfokus ligger på de högspecialiserade områdena, och på epidemiologiska studier vid bröstcancer, utveckling av behandlingen vid cancer recti samt metabolism och inflammation vid kirurgisk sjukdom och kirurgisk åtgärd.

Kliniken har en god akademisk förankring genom professur vid Örebro universitet.


Sidan granskades den 26 juni 2017

Innehållsansvarig: Göran Wallin

Publicerad av Anita Lindgren

Kontakta oss:

Tf verksamhetschef

Peter Flodström 

Bröst-, endokrinsektionen

Läkarchef
Leszek Kulalski
019-602 12 26

Kolorektalsektionen

Läkarchef 
Peter Flodström 
019-602 22 64

Övre gastrosektionen

Läkarchef
Ingemar Bolin
019-602 45 95