Handkirurgen

Handkirurgiska kliniken

Handkirurgiska kliniken har egen mottagning med operationssal och en operationsavdelning.

Verksamheten är framför allt inriktad mot högspecialiserad handkirurgi. Det kan till exempel vara akut och rekonstruktiv behandling av stora och omfattande handskador, replantationer, operation av handmissbildningar och behandling av olika smärttillstånd i händerna.

En stor del av klinikens verksamhet består av arbetsterapi och sjukgymnastik. Till kliniken är också en kurator knuten.

Kliniken utför cirka tretusen operationer varje år.

Behandlingar

Reumakirurgi
CP-/tetraplegikirurgi
Endoproteskirurgi i handleder och fingerleder
Utvecklad artroskopiverksamhet
Kongenitalkirurgi

Forskning

Endoproteskirurgi
Postoperativ smärtlindring
Muskelfysiologi


Sidan granskades den 13 februari 2017

Innehållsansvarig: Kurt Pettersson

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren

Kontakta oss:

Verksamhetschef
Marcus Sagerfors

Telefon växel 019-602 10 00