Neurokirurgi

Neurokirurgi

På USÖ bedrivs såväl akut som planerad neurokirurgi. För närvarande finns tre specialister i neurokirurgi som alla är disputerade och överläkare.

Verksamheten är ingen egen klinik utan en sektion under ANIVA kliniken. Till neurokirurgin hör NIMA (neurokirurgisk intermediär avdelning) som för närvarande har fyra platser. Här vårdas patienter (neurologiska eller neurokirurgiska) som behöver högre övervakningsnivå än på en vanlig vårdavdelning. I övrigt vårdas neurokirurgiska patienter på andra enheter, t ex neurologen, kirurgen, barn eller infektion. Neurokirurgerna är i huvudsak konsulter.


Sidan granskades den 13 april 2018

Innehållsansvarig: Zandra Olivecrona

Publicerad av Eva Overmeer

Kontakta oss

Neurokirurger

Överläkare och docent
Pekka Mellegård

tel 019-602 03 51 

Överläkare och docent
Magnus Olivecrona
tel 019-602 65 65

Överläkare med dr
Zandra Olivecrona
tel 019-602 52 75