Livmoderkroppscancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder livmoderkroppscancer /endometriecancer enligt standardiserade vårdförloppet, SVF

Livmoderkroppscancer, beskrivning av standardiserat vårdförlopp inom Region Örebro län


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning


Ett eller flera av följande ska föranleda misstanke:

 • Postmenopausal blödning.
 • Nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna, som inte svarar på sedvanlig behandling.
 • Pyometra/hematometra.
 • Avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-/postmenopausal kvinna.

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekolog (filterfunktion).

RING till filterfunktion och faxa remissen direkt.

Remissen till gynekolog (filterfunktion) ska innehålla:

 • Frågeställning: gynekologisk cancer?
 • Anamnes, ange särskilt
  - symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke,
  - ­eventuell företagen utredning,
  - tidigare sjukdomar och behandlingar,
  - eventuell allergier, specifikt mot kontrastvätska vid röntgenundersökning,
  - läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia.
 • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Remissen ska märkas: Diagnos/fråga: Standardiserat vårdförlopp livmoderkroppscancer och ska faxas samma dag.

Vid besut om att skicka remiss, registrera följande KVÅ-kod: VH305

Kontaktuppgifter

Filterfunktioner inom Region Örebro län:

Kvinnomottagningen Karlskoga:
Telefon 0586-667 18
Fax 0586-660 98

Kvinnomottagingen Lindesberg:
Telefnon 0581-854 46
Fax 0581-852 66

Kvinnoklinikens mottagning USÖ:
Telefon 019-602 12 62
Fax 019-602 12 39

Här slutar primärvårdens ansvar och filterfunktionen tar vid.


Det här händer i filterfunktionen: Filterfunktionen utförs av gynekolog och omfattar gynekologisk undersökning, transvaginalt ultraljud, eventuellt endometriebiopsi.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Förtjockad slemhinna 5 mm eller större eller omätbar slemhinna hos postmenopausal kvinna med blödning eller avvikande flytning
 • Kliniskt eller bilddiagnsotiskt fynd tydligt talande för gynekologiskt cancer
 • Histopatologiskt fynd visande endometriecancer eller ingivande misstanke om endometriecancer (hyperplasi med atypi).

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omemedelbart remittera patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Ingående ledtider

Från Till Tid
Remissbeslut vid misstanke Remissankomst (filterfunktion) 3 kalenderdagar
Remissankomst
(filterfunktion)
Besök hos gynekolog (filterfunktion) - beslut välgrundad misstanke 7 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Block B (PAD-besked till patienten) 9 kalenderdagar
Block B (PAD-besked till patienten) Block C ( remissgranskning på kvinnoklinik) 2 kalenderdagar
Block C
(remissgranskning på kvinnoklinik)
Behandlingsbeslut med patienten 14 kalenderdagar
Behandlingsbeslut med patienten Start av första behandling, kirugi 7 kalenderdagar
Behandlingsbeslut med patienten Start av första behandling, strål- eller läkemedelsbehandling 14 kalenderdagar
Kirurgi PAD-svar till remittenten 10 kalenderdagar


Flödesschema för vårdförloppet livmoderkroppscancer


Standardiserat vårdförlopp - livmoderkroppscancer, förkortad version för alla remittenter (pdf)

Patientinformation (RCC)


Övriga instruktioner


Sidan granskades den 5 juni 2017

Innehållsansvarig: Rene Bangshöj

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren